Stiftelsen
NITTEDAL KULTURHUS

Stiftelsens formål er å oppføre, eie og drive Nittedal kulturhus hvor kulturlivet i Nittedal kan utøve sine aktiviteter.
Kulturhuset skal være åpen for all lovlig aktivitet

e-post Styret i stiftelsen
Jan Tore Berg Jan Tore Berg (leder)
Steffen Ryengen Steffen Ryengen(nestleder)
Vigdis Gjelsvik Vigdis Gjelsvik (styremedlem)
Torgeir Stensli(styremedlem)
Stener Johansen(styremedlem)
Jørgen Onstad Furuseth (varamedlem)

Den 29 april 2003 ble det avholdt generalforsamling for stiftelsen Nittedal Kulturhus.
Generalforsamlingen består av representanter fra følgende lag og foreninger

Nittedal Kommune
Rotnes Skolekorps
Nittedal Bygdekor
Nittedal Teatersmie
Caldera
Trollskogen Barne- og Ungdomsteater
Nittedal barne- og ungdomskor
Nittedal Idrettsråd
Nittedal og Hakadal Janitsjar
Humanetisk forbund Nittedal-Hakadal lokallag
Søndre Nittedal skolekorps
Nittedal kirkelig fellesråd
Touch of Dance - dansestudio
Nittedal kunstforening
Folkedanslaget Kjærringa med staven
Lions Club Nittedal
Nittedal Frivilligsentral
Nittedal Røde kors
Nittedal Rotary Club
Foreningen for næringslivet i Nittedal
Nittedal Historielag
Nittedal Strykeorkester
Skytta Industriforening

Ønsker du å gi et bidrag til Nittedal kulturhus, kan du gjøre det på

konto 1644 01 94617

Kulturlivet i Nittedal står sammen i drømmen om et kulturhus