Stiftelsen
NITTEDAL KULTURHUS

Takker alle som støtter arbeidet for et Kulturhus i bygda.

Lag og organisasjoner som har gitt penger til stiftelseskapitalen kr.
Nittedal Kommune 20.000
Nittedal Rotary klubb 20.000
Kulturhusdugnaden 20.000
Nittedal bygdekor 10.000
Trollskogen Barne- og Ungdomsteater 10.000
Nittedal næringslivsforening 10.000
Skytta Industriforening 10.000
Nittedal barne- og ungdomskor 6.000
"Touch of Dance" - Dansestudio 5.000
Kor Uten Navn 3.000

Frivillige lag/organisasjoner og privatpersoner som har gitt penger til Nittedal Kulturhus kr.
Li Husmorlag 50.000
Else og Arne Hegna 25.000
Boksalg Nittedal Bibliotek 4.000
Nittedalsrevyen (overskudd) 94.000
Nittedal vise- og lyrikkforum 3.500
NOA pen dag 2003 15.000
Konserter i regi av Kulturhusdugnaden kommer...

Privatpersoner, lag/foreninger etc. som har kjøpt Gavebrev kr.
Nittedal SV 10.000
Inge Solli 10.000
Else Hegna 1.000
Britt Hexeberg 1.000
Åge Sørumshaugen 1.000
Aud Glømmi 1.000
Kari Tveøy 1.000
Humanetisk Forbund 1.000
Unni Henriksen 1.000

Konserter i Kulturhusdugnadens regi
17. mai festforestilling
Prøysenkabareten
Takk til publikum som kommer på konsertene og sørger for overskudd, til dere som gir gaver til kunstauksjonen og alle som har kjøpt CD'en "Toner for tak over hodet"